Kaj se bo zgodilo z glavnimi borzami kriptovalut in trgovci? Hong Kong še predlaga najstrožje predpise proti njim.

3. novembra 2020 je hongkonško Urad za finančne storitve in zakladnico („FSTB“) izdal a Javno posvetovanje o zakonodajnih predlogih za izboljšanje predpisov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v Hongkongu („Zakonodajni predlogi“). Natančneje, eden od predlogov zadeva izmenjave kriptovalut, ki so v posvetovalnem dokumentu omenjene kot ponudniki storitev navideznih sredstev (VASP).

Ti predpisi še niso sprejeti. FSTB pravi, da pozdravlja pisne pripombe javnosti o zakonodajnih predlogih pred ali pred tem 31. januarja 2021.

Trenutno stanje regulacije sistemov VASP in virtualnih sredstev (»VA«) v Hongkongu

Trenutne zakonske zahteve za VASP in VA v Hongkongu

FTSB ugotavlja, da VA-ji ne veljajo za zakonito plačilno sredstvo in v Hongkongu niso splošno sprejeti kot plačilno sredstvo. Vendar se zavedajo, da nekatere dejavnosti trgovanja z VA delujejo lokalno. V luči tega je hongkonška komisija za vrednostne papirje in terminske pogodbe (“SFC”) izdala pozicijski papir novembra 2019 („SFC Position Paper“). V dokumentu s stališči SFC so opisani nekateri regulativni standardi, podobni tistim, ki veljajo za licenčne posrednike vrednostnih papirjev in avtomatizirana mesta trgovanja za licenciranje trgovalnih platform VA. Predvsem je šlo le za prostovoljno prijavo in veljalo SAMO za tiste platforme, ki so strankam omogočale trgovanje z VA-ji z ​​vrednostnimi papirji. Tiste platforme, ki so trgovale izključno z vrednostnimi papirji brez vrednostnih papirjev, niso zajete.

Hongkong kot pristojnost članice projektne skupine za finančne ukrepe („FATF“)

FATF sestavlja 39 glavnih svetovnih gospodarstev in nadzoruje izvajanje standardov FATF, ki jih sestavljajo: 40 Priporočila in 11 takojšnjih rezultatov („Standardi“). Države članice to počnejo medsebojno ocenjevanje preveriti, ali ustrezajo tem standardom, ki se občasno posodabljajo. Eden najnovejših dodatkov k standardom je bil februarja 2019, kjer so morale jurisdikcije izdati VASP enak obseg obveznosti preprečevanja pranja denarja („AML“) / financiranja protiterorizma („CTF“), ki veljajo za finančne institucije. in določena nefinančna podjetja in poklice.

Hongkong je bil predmet vzajemne ocene, septembra 2019 pa je bilo objavljeno poročilo o Hongkongu, kjer bo FATF opredelila priporočila o področjih za izboljšanje. V Hongkongu naj bi redno ocenjevali tehnično skladnost februarja 2023, oceno učinkovitosti pa junija 2024. Zakonodajni predlogi so specifični po tem, da bodo „… pričakovali, da bodo uvedli uredbo o preprečevanju pranja denarja / CTF za sektorje VASP…“. Torej povsem očitno je njihov namen, da bodo zakonodajni predlogi sprejeti v zakonodajo pravočasno do junija 2024.

Zakonodajni predlogi posebej opozarjajo, da so druga gospodarstva, ki so članice FATF, vzpostavila ali vzpostavljajo svoje regulativne in nadzorne režime za VASP.

Predlogi, predstavljeni v posvetovalnem dokumentu

Natančneje, zakonodajni predlogi predlagajo spremembo veljavne uredbe o pranju denarja in financiranju terorizma (zgornja meja 615 zakonov Hongkonga) („AMLO“). Tu je povzetek zakonodajnih predlogov:

Širitev področja uporabe AMLO na VASP (trenutno VASP niso vključeni).

Izvajati režim izdajanja dovoljenj za VASP, kjer bo katera koli oseba, ki namerava opravljati regulirano poslovanje navidezne platforme za trgovanje s sredstvi v Hongkongu, zaprosila za dovoljenje SFC in mora opraviti tudi “ustrezen in ustrezen test”, podoben tistemu drugih finančnih sektorjev. Za licencirane VASP bodo nato veljale zahteve za boj proti pranju denarja / CTF iz seznama 2 AMLO in “… druge regulativne zahteve za namene zaščite vlagateljev”. Seznam 2 AMLO v bistvu določa zahteve v zvezi s skrbnostjo strank in vodenjem evidenc ter posebne okoliščine. Primeri tega so preverjanje identitete in nenehno spremljanje poslovnih odnosov.

Podelite pooblastila SFC za nadzor skladnosti sistema VASP z zahtevami AMLO.

Potem je vprašanje, kaj so VASP ali VA?

Obseg zakonodajnih predlogov

Zakonodajni predlogi posebej zajemajo VASP in VA, zato je pomembno poznati njihovo opredelitev. To je določeno v zakonodajnih predlogih.

Ponudniki storitev navideznega premoženja

Zakonodajni predlogi opredeljujejo VASP iz opredelitve FATF in so opredeljeni kot: „… VASP je oseba, ki se kot podjetje ukvarja z določenimi dejavnostmi, ki vključujejo VA. Navedene dejavnosti zajemajo (i) menjavo med vrednostnimi papirji in fiat valutami; (ii) izmenjava med eno ali več oblikami VA; (iii) prenos VA; (iv) hrambo in / ali upravljanje VA ali instrumentov, ki omogočajo nadzor nad VA; in (v) sodelovanje in zagotavljanje finančnih storitev, povezanih z izdajateljevo ponudbo in / ali prodajo VA. “

Izmenjave virtualnih sredstev

Zakonodajni predlogi predlagajo, da se dejavnost upravljanja izmenjave VA opredeli kot „regulirano dejavnost VA“ v skladu z AMLO, od SFC pa se zahteva dovoljenje VASP, pri čemer je treba opraviti preizkus „primerne in primerne osebe“ in druge regulativne zahteve.

Natančneje, predlaga se, da se izmenjava VA opredeli kot “… vsaka trgovalna platforma, ki deluje z namenom, da se omogoči ponudba ali povabilo za nakup ali prodajo katerega koli VA v zameno za kateri koli denar ali kateri koli VA …”

Zakonodajni predlogi pa omenjajo, da “platforme za enakovredno trgovanje” ne bodo štele za izmenjavo VA in zato zanje ne bodo veljale zahteve glede licenciranja. V skladu z zakonodajnimi predlogi so platforme za enakovredno trgovanje platforme, ki ponujajo samo forum, kjer kupci in prodajalci objavljajo svoje ponudbe in ponudbe z mehanizmi samodejnega ujemanja ali brez, da stranke same trgujejo na zunanjem prizorišču.. Vendar, dejanska transakcija mora biti izvedena zunaj platforme in platforma ni vključena v osnovno transakcijo. Če na primer platforma kadar koli dobi denar ali VA, bo še vedno veljala za „izmenjavo VA“..

Dejavnosti VA zunaj borz (mize OTC itd.): Ali so zajete?

Vendar pa obstajajo druga podjetja, ki se ukvarjajo z VA-ji, ki niso borze. Na primer plačilni sistemi VA, skrbniške storitve VA ter bankomati za trgovanje in kripto bankomati (Genesis Block Hong Kong mi pride na misel).

V skladu z zakonodajnimi predlogi imajo že vmesnik s finančnimi institucijami (npr. Pri pretvorbi v fiat). To pomeni, da je njihov denarni tok že sledljiv za namene AML / CTF in zanj že veljajo zakonske obveznosti poročanja o sumljivih transakcijah itd. Zato FSTB pravi, da bodo kljub temu upoštevali spreminjajočo se pokrajino v zvezi s temi dejavnostmi in režimom izdajanja dovoljenj. bo fleksibilen, da ga bo mogoče razširiti na druge dejavnosti VA, če bo v prihodnosti potrebna.

Navidezna sredstva

FSTB namerava sprejeti tudi opredelitev VA, kot jo zagotavlja FATF, vendar natančneje. Predlagana opredelitev je, da je VA: „… digitalna predstavitev vrednosti, ki je izražena kot obračunska enota ali hranilnik ekonomske vrednosti; deluje (ali naj bi deloval) kot sredstvo menjave, ki ga javnost sprejema kot plačilo za blago ali storitve ali za odplačilo dolga ali za naložbene namene; in se lahko prenesejo, shranijo ali trgujejo z njimi po elektronski poti. “

Kaj je ne v področje uporabe VA bi spadale digitalne valute centralne banke (na misel mi pride kitajski DCEP), finančna sredstva (npr. vrednostni papirji), ki jih že ureja Urad za finančne storitve, in postavke omejenega namena zaprtega kroga, ki niso prenosljive in zamenljivi in ​​nezamenljivi (npr. igralni kovanci).

Vendar stabilnokovanci (tj. VA, ki naj bi bili podprti z neko obliko sredstva, da bi stabilizirali njihovo vrednost) so ki jih zajema opredelitev VA.

Zakonske zahteve: ali je malim vlagateljem prepovedano trgovanje s kriptovalutami?

Če za dejavnosti VA spadajo opredelitve VASP in niso izključene druge dejavnosti VA, bo zanje veljal režim licenciranja. Glede na obstoječi režim za prijavo zakonodajni predlogi predlagajo pooblastilo SFC, da naloži licenčne pogoje licenciranim VASP in regulativnim zahtevam. Ena takšnih zahtev, ki se še posebej nanaša na navdušence nad kriptovalutami, je zahteva, da morajo VASP ponuditi storitve samo “profesionalnim vlagateljem”. Vendar zakonodajni predlogi kažejo, da bi bilo treba to omejitev zahtevati šele v “začetni fazi”, in ugotavljajo, da bo SFC še naprej spremljal trg in ponovno preučeval ta položaj, ko bo trg v prihodnosti zorel..

Kriptoskupnost Hongkonga se odziva na zakonodajne predloge

Sam Bankman-Fried, predsednik uprave borze FTX, je dal svoje misli o zakonodajnih predlogih. Opozoril je, da je še vedno v fazi posvetovanja in da je, ali je izmenjava v Hongkongu, da bi jo zajeli zakonodajni predlogi, subtilna in ne očitna..

OSL, ki je edini znani prejemnik „načelne odobritve“ SFC v skladu s trenutnim režimom odobritve dovoljenj, je videti bolj pozitiven. OSL na Twitterju omenja zakonodajne predloge bistveno podpira strateški cilj OSL, da je prva izbira za regulirane podvige digitalnih naložb in da lahko uravnotežiti nadzor in razvoj trga ter vlagateljem zagotoviti boljšo zaščito.

OKEx glede tega ni komentiral. To se nam ne zdi presenetljivo, saj se morajo spoprijeti z bolj perečimi vprašanji, na primer z umikom OKEx zaradi aretacije zvezde Xu.

Enako lahko rečemo za Huobi, ki se ukvarja tudi z govoricami o aretaciji višjega izvršnega direktorja s strani kitajskih lokalnih uradnikov.

Bitmex je seveda tudi v toplem, saj sta ameriški DOJ in CFTC sprožila civilni in kazenski postopek zoper BitMEX, njegovega izvršnega direktorja Arthurja Hayesa, skupaj z drugim ključnim osebjem in povezanimi osebami. Njihov tehnični direktor je bil aretiran tudi v ZDA.

Leo Weese, soustanovitelj združenja Bitcoin v Hongkongu, poda svoje mnenje o objava v spletnem dnevniku. Ugotavlja, da čeprav zakonodaja sama po sebi ne nasprotuje, zakonodajni predlogi “… močno presegajo mandat SFC in dejansko prepovedujejo Bitcoin v Hongkongu”. Weese zakonodajne predloge zlasti kritizira kot zmedene in nejasne, pri čemer ugotavlja tudi, da gre za najbolj omejujoč predlog v primerjavi z drugimi ekonomijami članicami FATF. Vendar pa lahko štejemo tudi, da je zgolj pobuda SFC za izvajanje odločitev FATF in zarota za prepoved Bitcoinov. Nazadnje Weese pričakuje pomemben odziv na zakonodajne predloge glede na prejšnji odpor proti prejšnjim pobudam, namenjenim pranju denarja.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me